Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :27-01-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
27-01-22 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
26-01-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
232
25-01-22Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
276
24-01-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
274
23-01-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
280
22-01-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
250
21-01-22Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận280
20-01-22Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
259
19-01-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
263
18-01-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
232
17-01-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Phú Yên232
16-01-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
282
15-01-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
271
14-01-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
256
13-01-22Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
274
12-01-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Đà Nẵng206
11-01-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
230
10-01-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
234
09-01-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
251
08-01-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
259
07-01-22Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
248
06-01-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
234
05-01-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
232
04-01-22Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
276
03-01-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
235
02-01-22Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
258
01-01-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
234
31-12-21Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Ninh Thuận,
Trúng đầu 3 Gia Lai
251