Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :27-01-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
27-01-22 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
26-01-22Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 23
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
342
25-01-22Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
368
24-01-22TT Huế: 21,
Phú Yên: 57
Trượt354
23-01-22Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
351
22-01-22Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
381
21-01-22Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
343
20-01-22Bình Định: 13,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 24
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
363
19-01-22Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
345
18-01-22Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
327
17-01-22TT Huế: 92,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
358
16-01-22Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
386
15-01-22Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
365
14-01-22Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 58
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
13-01-22Bình Định: 39,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
337
12-01-22Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
358
11-01-22Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 85
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
355
10-01-22TT Huế: 84,
Phú Yên: 39
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
334
09-01-22Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 33
Trúng Khánh Hòa380
08-01-22Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
356
07-01-22Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 41
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
371
06-01-22Bình Định: 79,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 81
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
353
05-01-22Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 65
Trúng Khánh Hòa337
04-01-22Đắc Lắc: 25,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
373
03-01-22TT Huế: 97,
Phú Yên: 91
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
374
02-01-22Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
352
01-01-22Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
31-12-21Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
372