Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :27-01-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-01-22 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
26-01-22Đồng Nai: 402,
Cần Thơ: 305,
Sóc Trăng: 617
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
660
25-01-22Bến Tre: 165,
Vũng Tàu: 457,
Bạc Liêu: 480
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
559
24-01-22TP HCM: 375,
Đồng Tháp: 802,
Cà Mau: 216
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
296
23-01-22Tiền Giang: 864,
Kiên Giang: 486,
Đà Lạt: 612
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
494
22-01-22TP HCM: 290,
Long An: 822,
Bình Phước: 025,
Hậu Giang: 354
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
551
21-01-22Vĩnh Long: 616,
Bình Dương: 497,
Trà Vinh: 538
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
341
20-01-22Tây Ninh: 355,
An Giang: 134,
Bình Thuận: 857
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
382
19-01-22Đồng Nai: 165,
Cần Thơ: 248,
Sóc Trăng: 210
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
539
18-01-22Bến Tre: 776,
Vũng Tàu: 123,
Bạc Liêu: 220
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
749
17-01-22TP HCM: 068,
Đồng Tháp: 879,
Cà Mau: 848
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
734
16-01-22Tiền Giang: 541,
Kiên Giang: 811,
Đà Lạt: 167
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
525
15-01-22TP HCM: 881,
Long An: 034,
Bình Phước: 784,
Hậu Giang: 784
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
587
14-01-22Vĩnh Long: 779,
Bình Dương: 796,
Trà Vinh: 902
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
399
13-01-22Tây Ninh: 371,
An Giang: 921,
Bình Thuận: 162
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
553
12-01-22Đồng Nai: 187,
Cần Thơ: 079,
Sóc Trăng: 876
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
697
11-01-22Bến Tre: 961,
Vũng Tàu: 766,
Bạc Liêu: 219
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
567
10-01-22TP HCM: 043,
Đồng Tháp: 501,
Cà Mau: 595
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
300
09-01-22Tiền Giang: 089,
Kiên Giang: 125,
Đà Lạt: 471
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
562
08-01-22TP HCM: 915,
Long An: 810,
Bình Phước: 449,
Hậu Giang: 893
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
748
07-01-22Vĩnh Long: 572,
Bình Dương: 477,
Trà Vinh: 363
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
820
06-01-22Tây Ninh: 725,
An Giang: 610,
Bình Thuận: 022
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
603
05-01-22Đồng Nai: 049,
Cần Thơ: 944,
Sóc Trăng: 775
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
670
04-01-22Bến Tre: 857,
Vũng Tàu: 902,
Bạc Liêu: 560
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
313
03-01-22TP HCM: 006,
Đồng Tháp: 514,
Cà Mau: 350
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
410
02-01-22Tiền Giang: 841,
Kiên Giang: 063,
Đà Lạt: 164
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
572
01-01-22TP HCM: 869,
Long An: 680,
Bình Phước: 449,
Hậu Giang: 190
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
743
31-12-21Vĩnh Long: 017,
Bình Dương: 807,
Trà Vinh: 326
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
941