Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :27-01-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
27-01-22 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
26-01-22Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Đồng Nai,
Trúng đầu 3 Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
223
25-01-22Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
249
24-01-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 5 Cà Mau
244
23-01-22Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đầu 7 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
279
22-01-22TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đầu 2 Long An,
Trúng đuôi 6 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
244
21-01-22Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
255
20-01-22Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
264
19-01-22Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
248
18-01-22Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
241
17-01-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
244
16-01-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
232
15-01-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đuôi 6 Hậu Giang
241
14-01-22Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 5 Trà Vinh
271
13-01-22Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
267
12-01-22Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
214
11-01-22Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
259
10-01-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
225
09-01-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Tiền Giang251
08-01-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
261
07-01-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Vĩnh Long,
Trúng đầu 3 Bình Dương,
Trúng đầu 8 Trà Vinh
257
06-01-22Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng đầu 6 Bình Thuận
240
05-01-22Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đuôi 7 Sóc Trăng
254
04-01-22Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bến Tre
263
03-01-22TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng đầu 2 Cà Mau
237
02-01-22Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 8 Đà Lạt
249
01-01-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đầu 1 Long An,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
251
31-12-21Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
230