Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :27-01-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-01-22 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
26-01-22Đồng Nai: 402,032,
Cần Thơ: 305,215,
Sóc Trăng: 617,394
Trúng 402 Đồng Nai,
Trúng 305 Cần Thơ,
Trúng 617 Sóc Trăng
801
25-01-22Bến Tre: 165,424,
Vũng Tàu: 992,089,
Bạc Liêu: 536,584
Trúng 165 Bến Tre,
Trúng 536 Bạc Liêu
642
24-01-22TP HCM: 375,490,
Đồng Tháp: 802,836,
Cà Mau: 037,641
Trúng 375 TP HCM,
Trúng 802 Đồng Tháp
375
23-01-22Tiền Giang: 864,969,
Kiên Giang: 486,631,
Đà Lạt: 612,527
Trúng 864 Tiền Giang,
Trúng 486 Kiên Giang,
Trúng 612 Đà Lạt
647
22-01-22TP HCM: 779,397,
Long An: 822,670,
Bình Phước: 025,183,
Hậu Giang: 053,299
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
639
21-01-22Vĩnh Long: 886,137,
Bình Dương: 497,399,
Trà Vinh: 538,708
Trúng 497 Bình Dương,
Trúng 538 Trà Vinh
455
20-01-22Tây Ninh: 355,975,
An Giang: 134,386,
Bình Thuận: 857,303
Trúng 355 Tây Ninh,
Trúng 134 An Giang,
Trúng 857 Bình Thuận
429
19-01-22Đồng Nai: 165,848,
Cần Thơ: 009,083,
Sóc Trăng: 210,446
Trúng Đồng Nai,
Trúng 210 Sóc Trăng
642
18-01-22Bến Tre: 776,693,
Vũng Tàu: 123,771,
Bạc Liêu: 220,475
Trúng 776 Bến Tre,
Trúng 123 Vũng Tàu,
Trúng 220 Bạc Liêu
492
17-01-22TP HCM: 068,020,
Đồng Tháp: 214,147,
Cà Mau: 848,271
Trúng 068 TP HCM,
Trúng 848 Cà Mau
579
16-01-22Tiền Giang: 427,988,
Kiên Giang: 811,651,
Đà Lạt: 167,484
Trúng 811 Kiên Giang,
Trúng 167 Đà Lạt
492
15-01-22TP HCM: 392,492,
Long An: 006,100,
Bình Phước: 784,391,
Hậu Giang: 784,096
Trúng 392 TP HCM,
Trúng 784 Bình Phước,
Trúng 784 Hậu Giang
476
14-01-22Vĩnh Long: 447,499,
Bình Dương: 796,632,
Trà Vinh: 902,053
Trúng 796 Bình Dương,
Trúng 902 Trà Vinh
729
13-01-22Tây Ninh: 371,570,
An Giang: 921,044,
Bình Thuận: 162,358
Trúng 371 Tây Ninh,
Trúng 921 An Giang,
Trúng 162 Bình Thuận
418
12-01-22Đồng Nai: 423,497,
Cần Thơ: 882,724,
Sóc Trăng: 876,681
Trúng 876 Sóc Trăng728
11-01-22Bến Tre: 961,602,
Vũng Tàu: 766,739,
Bạc Liêu: 219,225
Trúng Bến Tre,
Trúng 766 Vũng Tàu,
Trúng 219 Bạc Liêu
724
10-01-22TP HCM: 043,960,
Đồng Tháp: 501,998,
Cà Mau: 595,141
Trúng 043 TP HCM,
Trúng 501 Đồng Tháp,
Trúng 595 Cà Mau
433
09-01-22Tiền Giang: 089,691,
Kiên Giang: 125,585,
Đà Lạt: 471,010
Trúng 089 Tiền Giang,
Trúng 125 Kiên Giang,
Trúng 471 Đà Lạt
226
08-01-22TP HCM: 915,102,
Long An: 911,263,
Bình Phước: 449,016,
Hậu Giang: 893,155
Trúng 915 TP HCM,
Trúng 449 Bình Phước,
Trúng 893 Hậu Giang
470
07-01-22Vĩnh Long: 572,051,
Bình Dương: 477,584,
Trà Vinh: 497,254
Trúng 572 Vĩnh Long,
Trúng 477 Bình Dương
558
06-01-22Tây Ninh: 725,992,
An Giang: 610,039,
Bình Thuận: 022,475
Trúng 725 Tây Ninh,
Trúng 610 An Giang,
Trúng 022 Bình Thuận
387
05-01-22Đồng Nai: 049,791,
Cần Thơ: 944,178,
Sóc Trăng: 775,427
Trúng 049 Đồng Nai,
Trúng 944 Cần Thơ,
Trúng 775 Sóc Trăng
807
04-01-22Bến Tre: 857,185,
Vũng Tàu: 902,112,
Bạc Liêu: 560,774
Trúng 857 Bến Tre,
Trúng 902 Vũng Tàu,
Trúng 560 Bạc Liêu
809
03-01-22TP HCM: 006,694,
Đồng Tháp: 514,038,
Cà Mau: 855,617
Trúng 006 TP HCM,
Trúng 514 Đồng Tháp
704
02-01-22Tiền Giang: 841,130,
Kiên Giang: 063,561,
Đà Lạt: 164,090
Trúng 841 Tiền Giang,
Trúng 063 Kiên Giang,
Trúng 164 Đà Lạt
589
01-01-22TP HCM: 869,735,
Long An: 821,749,
Bình Phước: 449,057,
Hậu Giang: 190,255
Trúng 869 TP HCM,
Trúng 449 Bình Phước,
Trúng 190 Hậu Giang
607
31-12-21Vĩnh Long: 017,318,
Bình Dương: 807,577,
Trà Vinh: 326,264
Trúng 017 Vĩnh Long,
Trúng 807 Bình Dương,
Trúng 326 Trà Vinh
392