Lô Xiên 3 Víp MB: 700.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :20-04-21


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
20-04-21
19-04-2137,69,07Trúng167
18-04-2108,32,94Trượt164
17-04-2110,29,00Trúng125
16-04-2132,27,45Trúng178
15-04-2123,10,16Trúng140
14-04-2180,39,32Trúng136
13-04-2194,65,82Trúng159
12-04-2162,45,99Trúng142
11-04-2180,21,23Trúng129
10-04-2164,65,42Trượt174
09-04-2161,06,39Trượt175
08-04-2184,86,18Trúng161
07-04-2104,52,39Trúng174
06-04-2148,44,34Trúng135
05-04-2123,07,62Trượt140
04-04-2154,99,91Trúng146
03-04-2163,10,37Trúng130
02-04-2143,82,52Trúng137
01-04-2105,54,61Trúng159
31-03-2170,07,35Trượt157
30-03-2172,58,64Trúng162
29-03-2163,90,73Trúng161
28-03-2170,80,49Trúng178
27-03-2155,36,81Trượt124
26-03-2176,09,63Trúng129
25-03-2190,13,80Trúng161
24-03-2191,88,02Trúng130
23-03-2194,29,28Trúng177
22-03-2197,04,09Trượt132
21-03-2166,82,33Trúng137
20-03-2172,37,51Trúng177
19-03-2105,89,24Trúng127
18-03-2169,24,26Trúng152