Đề đầu đuôi Miền Bắc Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :27-01-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
27-01-22
26-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0263
25-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3268
24-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề299
23-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3264
22-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4295
21-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề253
20-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề252
19-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề293
18-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề273
17-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1281
16-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề284
15-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề273
14-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1274
13-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề260
12-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0266
11-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề294
10-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt298
09-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3267
08-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt262
07-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề293
06-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt281
05-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9288
04-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3272
03-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1277
02-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề282
01-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề256
31-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7262